LI4

480.000 150.000

ÁO DÀI HOA

340.000 290.000

NE29

290.000

Đỏ, Hồng

S, M

OX19

430.000

NY9

385.000

MR11

550.000

MS21

430.000
Sold Out

Hồng, Trắng

NB11

250.000