Đỏ, Hồng

S, M

OX19

430.000

ÁO DÀI PASTEL

266.000 150.000

S, M

PE6

430.000

S, M

PC1

495.000

Áo RD4

270.000

ÁO DÀI HOA

340.000 290.000

PG16

260.000

ÁO DÀI HOA

340.000 290.000

ÁO, ĐẦM, QUẦN

S, M

ĐẦM PS3 ÁO PS6 QUẦN PS8

230.000255.000

S, M

OY7

400.000
Nơi nhập dữ liệu

Đen, Hồng, Trắng

S, M, L

BST1035

255.000

ÁO DÀI HOA

340.000 290.000