Sold Out

Đỏ, Hồng

S, M

OX19

430.000

ÁO DÀI PASTEL

266.000 150.000

PC1

495.000

PE6

430.000

ÁO DÀI HOA

340.000 290.000

ÁO DÀI HOA

340.000 290.000
Sold Out

Nude, Xanh da trời

OT14

430.000

ÁO DÀI HOA

340.000 290.000

PC3

530.000