Oversized Shop

Thời trang nữ thiết kế hcm....

Filter

PXB_9494 copy

Hồng, XANH ĐẬM

PO14

195.000

PO2

255.000
PXB_9387 copy

Hồng, Vàng

PO3

250.000
PXB_9307 copy

Hồng, XANH ĐẬM

PO13

195.000
PXB_9230 copy

SỌC XANH, Trắng

PO1

260.000
PXB_9157 copy

SỌC XÁM, Đen

PO4

260.000
PXB_9074 copy

S, M

PO12

250.000

PO11

245.000
PXB_8950 copy

Trắng, Xanh da trời

PO10

385.000
PXB_8863 copy

Trắng, XANH ĐẬM

S, M

PO7

395.000
PXB_8824

Hồng, Vàng

PO9

250.000
PXB_8830

Hồng, Vàng

PO8

195.000