📍CHƯƠNG TRÌNH TÍCH ĐIỂM – KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 📍

💓 Để có thể trở thành #KháchHàngThânThiết và nhận được nhiều ưu đãi khi mua sắm tại OVERSIZED, khách chỉ cần tích điểm bằng cách đăng kí thông tin bằng số điện thoại tại quầy thu ngân

🌟 Khi tích đủ 5.000.000, khách sẽ nhận được thẻ #MemberCard discount 5% cho các hóa đơn mua hàng tiếp theo trong vòng 01 năm và tiếp tục tích điểm

📛 Khi tích đủ 10.000.000, khách sẽ trở thành khách #VIP discount 10% cho các hóa đơn mưa hàng tiếp theo trong vòng 01 năm

Để duy trì thẻ :
🌸 Tích thêm 10.000.000 để duy trì bậc thẻ VIP
🌸 Tích thêm 5.000.000 để duy trì bậc thẻ MEMBER
📌 Thời hạn sử dụng cũng như duy trì thẻ là 01 năm